Tax benefits

Special tax reduction for dutch sponsors

Het Alban Berg Ensemble is een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI’s) en is tevens aangemerkt als culturele instelling. Giften aan een culturele ANBI kunnen onder zeer gunstige voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Extra aftrek voor donaties aan culturele instellingen

Per 1 januari 2012 is de nieuwe “Geefwet” van kracht. Daarmee worden voor een periode van vijf jaar de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur gestimuleerd. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling levert een tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

U mag uw gift aan het Alban Berg Ensemble met een multiplier van 25% verhogen. U trekt voor de belasting dus een kwart meer af dan u eigenlijk heeft geschonken. Er geldt hierbij een maximum aan schenkingen van € 5.000,– per jaar en U kunt dus in totaal maximaal € 1.250,– per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000,– per jaar schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier.

Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u in 2012 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Alban Berg Ensemble. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt ook overwegen om het extra bedrag dat u vanaf 2012 van de fiscus terugkrijgt ook aan ons te schenken.

Rekenvoorbeeld

U schenkt in 2012: € 1.000,–
Uw aftrekpost is in 2012 dan: € 1.250,–
De fiscale teruggave is bij 52 % tarief dan: € 650,–
U betaalt in feite slechts: € 350,–

Dus een gift van € 1.000,– kost u € 350,–. U kunt er ook voor kiezen om het extra fiscale voordeel van € 250,– aan het Alban Berg Ensemble te schenken, dit kost u niets extra’s, maar het voordeel van de multiplier vervalt dan natuurlijk.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften

Eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1%  van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor aftrek. De multiplier van 25% is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals het Alban Berg Ensemble.  U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan de cultuur te schenken.

Verruiming van de aftrekmogelijkheid voor bedrijfsgiften

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 (in plaats van de tot dan toe geldende 10%) 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000,–. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50% tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2.500,– extra in aftrek worden gebracht.

Uw donatie

U kunt op individuele basis of als bedrijf Vriend, Begunstiger of Beschermer worden van het Alban Berg Ensemble. Een verdere uitleg van de mogelijkheden staat op de tabbladen Individual support en Corporate support.

Het Alban Berg Ensemble is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder no. 82 943

Stichting Alban Berg Ensemble,
Zandkamp 63, 3828GD Amersfoort

Bankrekening no. 457 76 97 t.n.v. Stichting Alban Berg Ensemble
IBAN: NL24 INGB 0004 5776 97
BIC/SWIFT: INGBNL2A